Her gün bir El Esma-ül Hüsnâ

ALLAH(c.c)'ın Güzel İsimi Şerifi


Allah

O'nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.


"Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse (hıfz) cennete girer. O tektir, teki sever."
Buhârî, Müslim, Tirmizi