Her gün bir El Esma-ül Hüsnâ

ALLAH(c.c)'ın Güzel İsimi Şerifi


El-Celil

Ulu, kudretli, yüce, azamet ve Kibriya sahibi.


"Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse (hıfz) cennete girer. O tektir, teki sever."
Buhârî, Müslim, Tirmizi