Her gün bir El Esma-ül Hüsnâ

ALLAH(c.c)'ın Güzel İsimi Şerifi


El-Varis

Bütün varlıkların sahibi, bâkî, ebedî ve dâim olan her şey kendisine dönen.


"Allah’ın 99 ismi vardır. Yüzden bir eksik. Bu isimleri bir kimse ezberlerse (hıfz) cennete girer. O tektir, teki sever."
Buhârî, Müslim, Tirmizi